Reference z oblasti státní sféry

Policie České Republiky, Krajské ředitelství Pardubice

Policie České Republiky, Krajské ředitelství Pardubice
Policie České Republiky, Krajské ředitelství Pardubice
Policie České Republiky, Krajské ředitelství Pardubice
Počet přípojných míst: 2.500
Systém: Cat 6 UTP, MIIM
Popis: Policie České Republiky se v rámci budování nového krajského ředitelství Pardubice rozhodla pro nasazení technologie monitoringu fyzické vrstvy z důvodu bezpečnosti IT systému. Technologie jsou využívány v rámci kancelářského řešení, řešení operativního střediska a školících zařízení. Systém je nasazen a provozován s plným monitoringem fyzické vrstvy.

Česká Správa Sociálního zabezpečení (pobočky, centrála)

Česká Správa Sociálního zabezpečení (pobočky, centrála)
Česká Správa Sociálního zabezpečení (pobočky, centrála)
Česká Správa Sociálního zabezpečení (pobočky, centrála)
Počet přípojných míst: 10.000
Systém: Cat 5E/Cat 6 UTP, MIIM
Popis: Česká Správa Sociálního zabezpečení je největší institucí státní správy České Republiky spravující státní penzijní systém a nemocenský systém pro 8,5 miliónu svých klientů. Organizace je tvořena centrálou v Praze, 7 krajskými a více jak 70ti okresními pobočkami. Systém Molex PN je instalován ve všech jejich pracovištích. Postupně dochází k implementaci systému MIIM.

Justiční areál Brno

Justiční areál Brno
Justiční areál Brno
Justiční areál Brno
Počet přípojných míst: 4.300
Systém: Cat 6 UTP
Popis: Justiční areál Brno, jeden z největších v České republice má celkovou zastavěnou plochou 5.782 m2 tvoří ho větší prosklená budova soudu a menší žulová budova státních zastupitelství. Celá budova je koncepčně navržena s vizí moderní technické stavby třetího tisíciletí, kde IT infrastruktura tvoří významnou páteř celé budovy. Systém strukturované kabeláže Catway v nestíněném provedení kategorie 6 je certifikován systémovou zárukou výrobce.

Magistrát města Hradec Králové

Magistrát města Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové
Počet přípojných míst: 2.400
Systém: Cat 5E /Cat 6 UTP
Popis:  Magistrát města Hradce Králové sídlí ve třech budovách. První z nich nalezneme v památkově chráněné budově od architekta Josefa Gočára na ulici Československé armády, další v Gayerových kasárnách a v ulici Střelecké. Ve všech těchto budovách je nainstalován strukturovaný kabelážní systém Molex. Jedná se celkem o více jak 2.400 portů. V rámci instalace byl implementován systém monitoringu fyzické vrstvy Molex RealTime. Instalace je certifikována 25tiletou systémovou zárukou Molex.Česká Správa Sociálního zabezpečení, Praha
Molex, Cat 5E/Cat 6 UTP

Moravský Zemský Archiv

Moravský Zemský Archiv
Moravský Zemský Archiv
Moravský Zemský Archiv
Počet přípojných míst: 600
Systém: Cat 6 FTP
Popis: Moravský zemský archiv v Brně spadající pod Ministerstvo vnitra je úřad zajišťující archivní péči a spisovou službu v rámci své regionální působnosti. MZA je institucí s nejrozsáhlejším archivním fondem v České republice. Od roku 2007 funguje MZA v nové, účelové archivní budově, která je prozatím nejmodernější archivní budovou České republiky. Je umístěna v Brně Bohunicích v blízkosti kampusu Masarykovy univerzity. Jedná se o architektonicky a technicky velmi unikátní budovu.  V rámci datové infrastruktury byla v budově úspěšně implementována stíněná kabeláž Molex v kategorii 6 a tomu odpovídající multimodové optické páteřní rozvody.

Krajský úřad Olomouc

Krajský úřad Olomouc
Krajský úřad Olomouc
Krajský úřad Olomouc
Počet přípojných míst: 1 400
Systém: Cat 6 UTP
Popis: Krajský úřad Olomouckého kraje zvolil za své hlavní sídlo budovu bývalé železniční polikliniky na adrese Jeremenkova 40a. Při kompletní rekonstrukci byla realizována i dodávka nového systému strukturované kabeláže v kategorii 6 v nestíněném provedení. Tato instalace byla certifikována systémovou zárukou Molex PN.

Krajský úřad Zlín

Krajský úřad Zlín
Krajský úřad Zlín
Krajský úřad Zlín
Počet přípojných míst: 4 000
Systém: Cat 6 UTP
Popis: Krajský úřad Zlínského kraje sídlí v budově „Baťova mrakodrapu" neboli „Jednadvacítce". Jedná se o památkově chráněný objekt v historickém areálu Baťových závodů ve Zlíně. Svého času se jednalo o druhou největší budovu v Evropě plnou unikátních technických a technologických zajímavostí, mj. i jedinečnou klimatizovanou kancelář ředitele umístěnou přímo ve výtahu. Do této budovy byl v rámci zřizování vyšších územně samosprávních celků situován nově vzniklý úřad Zlínského kraje. V budově proběhla celková rekonstrukce infrastruktury včetně datových rozvodů. V budově je v rámci instalace rozvodů pro Krajský úřad Zlínského kraje nainstalováno 4.000 metalických portů v nestíněné kategorii 6 značky Molex PN.

Krajský soud Hradec Králové pobočka Pardubice

Krajský soud Hradec Králové pobočka Pardubice
Krajský soud Hradec Králové pobočka Pardubice
Krajský soud Hradec Králové pobočka Pardubice
Počet přípojných míst:
Systém: Cat 6 UTP, MIIM
Popis: Budova Krajského soudu HK v Pardubicích na Třísle 135 je zdařilou rekonstrukcí památkově cenné bývalé budovy střední školy chemické z roku 1937. Pro kanceláře pro 121 zaměstnanců, 9 jednacích síní. Rekonstrukce z roku 2016 v celkové ceně 87 milionů korun v sobě zahrnovala i novou datovou infrastrukturu v rozsahu 800 p.m. s plným monitoringem fyzické vrstvy.

Další reference ze státní správy

Dobrovského tunely, Brno (optické propoje); Finanční úřad Zlín (Molex); Hasičský záchranný sbor, Dvůr Králové (Molex); Hasičský záchranný sbor, Kukleny (Molex); Hasičský záchranný sbor, Rychnov n. Kněžnou (Molex); Hasičský záchranný sbor, Znojmo(Molex); Integrované operační středisko PČR, Pardubice (Molex); Justiční areál, Brno (Catway); Katastrální úřad Trutnov (Molex); Katastrální úřad, Hradec Králové (Molex); Krajská veterinární správa, Brno (Molex); Krajský soud Brno(Molex); Krajský úřad JČK, České Budějovice (Molex); Krajský úřad, Liberec (Molex); Krajský úřad, Olomouc (Molex); Krajský úřad, Zlín (Molex); LOM PRAHA s.p. (Molex); Magistrát Karlovy Vary (MODnet); Magistrát města, Hradec Králové (Molex); Město Kostelec (Molex); Město Třebechovice (Molex); Městský Úřad Hradec Králové (Molex); Městský úřad Nymburk (Molex); Městský úřad Třinec (Molex); Ministerstvo dopravy Praha (Molex); Moravský Zemský Archiv, Brno (Molex); Okresní soud Náchod (Molex); Okresní soud Znojmo (Molex); PČR, Krajské ředitelství Pardubice (Molex); Policejní akademie (Optické propoje); Policie ČR, Náchod (Molex); Policie ČR, Rychnov nad Kněžnou (Molex); Ubytovna Policejní akademie Praha (MODnet); Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (MODnet); Úřad vlády České republiky, Praha (Molex); Vyšší policejní škola Opatovice (Molex); Zámek Prostějov (Molex); Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Praha (Molex); Zastupitelský úřad ČR, Brazílie (Molex); Zastupitelský úřad ČR, Bulharsko (Molex); Zastupitelský úřad ČR, Jordánsko (Molex); Zastupitelský úřad ČR, Malajsie (Molex); Zastupitelský úřad ČR, Mexico (Molex); Zastupitelský úřad ČR, Mongolsko (Molex); Zastupitelský úřad ČR, Thajsko (Molex).

Reference z oblasti zdravotnictví

Fakultní nemocnice Hradec Králové (kompletní areál)

Fakultní nemocnice Hradec Králové (kompletní areál)
Fakultní nemocnice Hradec Králové (kompletní areál)
Fakultní nemocnice Hradec Králové (kompletní areál)
Počet přípojných míst: 2.200
Systém: Cat 5E/Cat 6 UTP, optické páteřní propoje
Popis: Fakultní Nemocnice v Hradci Králové zvolila pro vybudování svého kabelážního rozvodu kabeláže Molex PN především z důvodu jejich vysoké spolehlivosti, poskytovaných systémových garancí a unikátních vlastností vhodných pro specifické nemocniční prostředí. Postupně byly kabeláže Molex PN implementovány při budování/rekonstrukcích především těchto částí nemocnice: Emergency, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Klinika gerontologické a metabolické, Psychiatrická klinika, Neurologická klinika, Chirurgická klinika, Vazografie, Ústav patologie, Transfůzní oddělení,…

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Všeobecná zdravotní pojišťovna
Všeobecná zdravotní pojišťovna
Všeobecná zdravotní pojišťovna
Počet přípojných míst: 3.550
Systém: Cat 5E UTP Molex
Popis: VZP je největší zdravotní pojišťovnou s rozsáhlou sítí poboček po celém území ČR. VZP registruje na svých téměř 200 pobočkách bez mála 6 miliónů pojištěnců. V rámci datových sítí je nainstalován systém Molex PN mimo jiné na těchto regionálně významných pobočkách: Praha, Brno, Liberec, Ostrava, Jihlava, Mladá Boleslav, Hodonín, Nový Jičín, Třebíč a další.

Nemocnice Jihlava

Nemocnice Jihlava
Nemocnice Jihlava
Nemocnice Jihlava
Počet přípojných míst: 2.760Cat 6A + 800 Cat 5E
Systém: Cat 6A FTP, Cat 5E UTP
Popis: Realizace 1999-2017
Krajská nemocnice v Jihlavě patří k svou velikostí a spektrem poskytované péče k významným nemocničním zařízením v ČR. Nemocnice nabízí kompletní péči na vysoké úrovni a to i díky použití moderních technologií. Základ IT infrastruktury nemocnice tvoří datová kabeláž Molex PN nainstalovaná mimo jiné v rámci Operačních sálů, ARO, PUIP, Infekční oddělení, Hematologie, Magnetická rezonance, Porodnice a dětská JIP, zařízení Lineárních urychlovačů, Radiofarmaka, PET centra a nově také v rámci Oddělení interny.

Surgal Clinic nemocnice Delta

Surgal Clinic  nemocnice Delta
Surgal Clinic  nemocnice Delta
Surgal Clinic - nemocnice Delta
Počet přípojných míst: 750
Systém: Cat 6 FTP
Popis: Špičková privátní chirurgická klinika, které nabízí nadstandardní péči pomocí nejmodernější techniky v příjemném prostředí. Pro zajištění datové konektivity je využita stíněná kabeláž Molex PN instalovaná v letech 2009 - 2011.

Další reference ze zdravotnictví

Fakultní nemocnice Hradec Králové (Molex); Masarykův onkologický ústav  lůžkové oddělení C3 (MODnet); Masarykův onkologický ústav  ozařovna (Molex); Nemocnice Havíčkův. Brod (Catway); Nemocnice Jičín (Molex); Nemocnice Jihlava (Molex); Nemocnice Karlovy Vary (Molex); Nemocnice Liberec (Optické propoje); Nemocnice Nové Město na Moravě (Molex); Nemocnice Ortachala, Gruzie (Catway); Nemocnice Pelhřimov (Catway); Nemocnice Roudnice n/L. (Molex); Nemocnice Rychnov (Molex); Nemocnice Šumperk Molex); Nemocnice Třebíč (Catway); Orlickoústecká nemocnice  operační sály (Molex); Phoenix ČR (Molex); Poliklinika Kartouzská, Praha (Molex); Poliklinika Modřany, Praha (Molex); Surgal Clinic, Brno (Molex); Ústřední Vojenská Nemocnice Praha - VÚSL a PAO (MODnet); Všeobecná Fakultní Nemocnice, Praha (Molex); Všeobecná zdravotní pojišťovna, Praha (Molex); VZP Krajské a okresní pobočky (Molex); Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR, Praha (Molex); Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR, Ústí n. L. (Molex);  ZZS Hranice (Molex); Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje (Molex).

Reference z oblasti školství

CERIT, Masarykova Universita Brno

CERIT, Masarykova Universita Brno
CERIT, Masarykova Universita Brno
CERIT, Masarykova Universita Brno
Počet přípojných míst: 4.000
Systém: Cat 6A MIIM, Datové centrum, MPO řešení
Popis: CERIT - Centrum vzdělávání, výzkumu a inovací pro ICT při fakultě informatiky Masarykovy Univerzity je špičkové vědecko-výzkumné pracoviště pro oblast informačních technologií. Jedno z nejmodernějších ve střední Evropě. V rámci CERIT je pro oblast datových kabeláží nasazena výhradně technologie Molex PN.

Veterinární a farmaceutická universita Brno

Veterinární a farmaceutická universita Brno
Veterinární a farmaceutická universita Brno
Veterinární a farmaceutická universita Brno
Počet přípojných míst: 3.500
Systém: Cat 6A MIIM
Popis: Největší  farmaceutická universita v ČR s 3 fakultami a téměř stoletou tradicí si jako svého hlavního dodavatele strukturovaných kabeláží zvolila Molex. Následně univerzita přistoupila i k implementaci a provozu progresivního systému managementu fyzické vrstvy MOLEX MIIM.

Česká zemědělská univerzita v Praze - PEF

Česká zemědělská univerzita v Praze - PEF
Česká zemědělská univerzita v Praze - PEF
Česká zemědělská univerzita v Praze - PEF
Počet přípojných míst: 1.700
Systém: Cat 6 UTP
Popis: Česká zemědělská univerzita se skládá s šesti fakult soustředěných v universitní areálu v Praze Suchdole. V rámci rozšiřování tohoto kampusu vyrostlo areálu ČZU několik nových budov. Kabelážní systémy Catway a Optronics se uplatnili především v rámci Provozně ekonomické fakulty a Centra ekonomicko-manažerských studií, ale také v rámci Fakulty Agrobiologie. Celkem bylo nainstalováno bezmála 1.700 portů, převážně v kategorii 6 UTP.

Univerzita Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Hradec Králové
Počet přípojných míst: 1.200
Systém: Cat 6 FTP
Popis: Univerzita Hradec Králové v rámci výstavby svého univerzitního kampusu Na Soutoku dokončila v roce 2008 budovu Fakulty informatiky a managementu. Tato architektonicky velmi zdařilá budova v duchu předválečných Gočárových školních budov s celkovou užitnou plochou téměř 5.000m2 nabízí posluchárny pro 400 a učebny pro 850 studentů a kabinety pro 110 akademických pracovníků. V rámci infrastruktury budovy bylo nainstalováno přes 1.200 přípojných míst stíněné kategorie 6 certifikovaných systémovou zárukou Catway.

Další reference ze školství

CERIT, Masarykova Universita Brno (Molex); 15. Základní škola Plzeň (MODnet); CEITEC  Výzkumné centrum (rozvaděče); Centrum AdMaS, VUT Brno (Molex); Česká zemědělská univerzita v Praze - PEF (Molex); Dětský domov se školkou, Jihlava (MODnet); Fakulta biomedicínského inženýrství (Molex); Gymnázium Nad Štolou, Praha (Molex); Masarykova univerzita, Brno (Molex); SOU a VOŠ + SPŠ Rychnov (Molex); SPŠ Jihlava (Catway); SPŠE Pardubice (Molex); Univerzita Hradec Králové (Molex); Univerzita Karlova - Farmaceutická fakulta (Molex); Univerzita Karlova - Lékařská fakulta (Optické propoje); Univerzita Karlova - Matematicko-fyzikální fakulta (Molex); Veterinární a farmaceutická universita Brno (Molex); Vysoká škola ekonomická - kolej Blanice (Catway); Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno (MODnet); Základní škola Petřiny Sever (Molex); Základní škola Petřiny (Molex); ZUŠ Náchod (Optronics)

Reference z oblasti výroby a průmyslu

Bosh Diesel Jihlava

Bosh Diesel Jihlava
Bosh Diesel Jihlava
Bosh Diesel Jihlava  
Počet přípojných míst: 11.500
Systém: Cat 5E STP, Cat 6 STP
Popis: Bosch Diesel Jihlava je celosvětově největší výrobní závod pro dieselové vstřikovací systémy Common Rail v rámci skupiny Bosch. Od roku 1993 investovala skupina Bosch do svých závodů v Jihlavě o celkové výrobní ploše 155.000 m2 více než 700 milionů eur a zaměstnala 4.000 zaměstnanců. Bosch Diesel dodává své výrobky více než 30 předním celosvětovým výrobcům automobilů. Mimojiné i spolehlivost a kvalita kabelážního systému Molex dovoluje realizovat společnosti Bosch svou striktní politiku kvality, za niž v roce 2011 získala prestižní ocenění Národní cenu kvality ČR.

Automotive Lighting Jihlava

Automotive Lighting Jihlava
Automotive Lighting Jihlava
Automotive Lighting Jihlava
Počet přípojných míst: 5.000
Systém: Cat 5E STP
Popis: Firma Automotive Lighting s.r.o. je největším producentem automobilových světlometů v Evropě. První světlomety byly vyrobeny v roce 1997 pod značkou Bosh, nyní pod značkou Automotive Lighting. Mezi zákazníky společnosti patří automobilky BMW, Honda, Kia, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Renault, Škoda a VW. Celková výrobní plocha je 45.000 m2.

Wistron Brno

Wistron Brno
Wistron Brno
Wistron Brno
Počet přípojných míst: 2.450
Systém: Cat 5E UTP
Popis:  Firma Wistron
Tchajwanský výrobce elektroniky, společnost Wistron, která celosvětově zaměstnává 60.000 lidí a zabývá se výrobou počítačů, monitorů a televizorů vybudovala v Brně svůj hlavní evropský výrobní závod a servisní středisko. Nový výrobní závod, jediný v Evropě, Wistron postavil v brněnské průmyslové zóně Černovické terasy. Jedná se o moderní výrobní závod vybavený nejmodernějšími technologiemi, jejich vzájemnou komunikaci zajišťuje námi dodaná a certifikovaná kabeláž MODnet.

Gemalto Praha

Gemalto Praha
Gemalto Praha
Gemalto Praha
Počet přípojných míst: 1.800
Systém: Cat 6 UTP
Popis: Společnost Gemalto, s.r.o. je českou pobočkou globální společnosti Gemalto, která vznikla spojením společností Axalto a GemPlus. Společnost Gemalto je světovou jedničkou v dodávkách mikroprocesorových čipových karet. Celosvětově zaměstnává pře 12.000 zaměstnanců, provozuje 87 kanceláří ve 45 zemích světa. Gemalto poskytuje software pro zabezpečení široké škály přístrojů, pro řízení služeb bezdrátových operátorů, bank, podniků a vládních organizací. Gemalto je také největší světový výrobce elektronických pasů a občanských průkazů.
Pražská kancelář firmy Gemalto sídlí od roku 2011 budově BBC - VILLAS. Jako síťovou datovou infrastrukturu zvolila kabeláž Molex, kde na prostoru cca 2.700 m2 má instalováno cca 1.800 přípojných míst.

Další reference z výroby a průmyslu

ABB, Brno (MODnet); ABB, Plzeň (Molex); Automotive Lighting Jihlava (Molex); Baumer, Brno (MODnet); Benteler, Dobříš (MODnet); Bioveta, Ivanovice na Hané (Molex); Bosh Diesel Jihlava (Molex); Bosch Rexroth, Brno (Catway); Crystalex, a.s. (Molex); Dywidag Prafa a.s., Lysá nad Labem (Catway); EBERHARD Jihlava (Molex); Gemalto, Praha (Molex); Hranipex Humpolec (MODnet); INFINEON Technologies, Trutnov (Molex); Ingersoll Rand, Praha (Molex); Karoseria, Brno (Catway); Kostelecké uzeniny, Kostelec (Optické propoje); Kronospan, Jihlava (Molex); Lisi Automotive Form, Čejč Manag a.s. (Catway); Maso Planá (Molex); Meopta  optika, Přerov (Molex); Mondelez Opavia, Opava (MODnet); Preol Lovosice (Optické propoje); Pyrotek Blansko (MODnet); Saar Gummi Czech, Červený Kostelec (Molex); Spolana, Neratovice (Molex); Swoboda CZ Jihlava (Molex); Swotes, Jihlava (Molex); Synthon, Blansko (Molex); TIRAD Šašovice (MODnet); Wistron, Brno (MODnet); WIKOV MGI a.s (Molex).

Reference z oblasti služeb a financí

mBank, Praha

mBank, Praha
mBank, Praha
mBank, Praha
Počet přípojných míst: 1.400
Systém: Cat 6 STP
Popis: mBank centrála Praha je situována v rámci areálu Futurama Business Parku. Jedná se o kancelářské prostory v rozsahu 1.800 m2. mBank je se značkou kabelážního systému Molex PN spojena v rámci celoevropské sítě svých poboček.

E.ON Česká republika a.s.

E.ON Česká republika a.s.
E.ON Česká republika a.s.
E.ON Česká republika a.s.
Počet přípojných míst: celkem 7.200 z toho 6.600 (City Centrum), 600 (rozvodny)
Systém: Cat 6A STP (City Centrum), Cat 6 STP (rozvodny)
Popis: Německá skupina E.ON je významným evropským dodavatelem energií. Na českém trhu působí od roku 1998 a dodává zde energie (elektřinu a plyn) více jak 1,3 milionu zákazníků. Administrativní centrum společnosti E.ON Česká republika a.s., je situováno v budově City Centra České Budějovice, jehož celková plocha 26. 400 m2. Kompletní datová infrastruktura administrativního centra je realizována na systému Cat 6A STP Molex PN s 25ti letou systémovou zárukou. Dále jsou na systému Cat 6 STP Molex PN realizovány distribuční rozvodny  pro dodávky el. energie. Molex PN je v oblasti datových kabeláží klíčovým partnerem společnosti E.ON Česká republika a.s.

ČSOB Pojišťovna Pardubice

ČSOB Pojišťovna Pardubice
ČSOB Pojišťovna Pardubice
ČSOB Pojišťovna Pardubice
Počet přípojných míst: 3.000
Systém: Molex Cat 6 UTP
Popis: ČSOB Pojištovna, člen KBC je jedna z nejvýznamnějších českých pojišťoven, v roce 2010 se stala Pojišťovnou roku. V Pardubicích kde sídlí centrála pojišťovny a regionální ředitelství byla v letech 2000-2001 nainstalována strukturované kabeláž v rozsahu 22 datových uzlů resp. tří tisíc certifikovaných přípojných míst Molex PN.

Marius Pedersen a.s.

Marius Pedersen a.s.
Marius Pedersen a.s.
Marius Pedersen a.s.
Počet přípojných míst: celkem 1.650
Systém: Cat 6 UTP, Cat 5E UTP
Popis: Dánská společnost Marius Pedersen dlouhodobě patří na českém trhu mezi nejlepší v oblasti odpadového hospodářství. Jedná se o stabilní společnost zaměstnávající 2,5 tisíce zaměstnanců. Pro poskytování svých služeb využívá veškeré dostupné moderní technologie včetně vyspělého IT systému postaveného na datové sítí Molex PN/MODnet. Datová síť je rozprostřena napříč všemi lokalitami od centrály v Hradci Králové, přes pobočky v Pardubicích, Plzni, Ostravě, Praze, Teplicích, České Lípě, Trutnově a dalších.  

Další reference ze služeb a financí

AGIP, Praha (Molex); AML Kanceláře Jihlava (Molex); Arkády Pankrác - Nákupní a společenské centrum (MODnet); Barrandov, Praha (Optické propoje); BB Centrum budova DELTA (MODnet); Čepro, Praha (MODnet); ČSOB Pojišťovna, Praha (Molex); E.ON Česká republika a.s. (Molex); Elektram, Hradec Králové (Catway); Europrint Modřany (Molex); Galerie Harfa, Praha (Optronics); Garris a.s., Praha (Molex); CHAPS Brno, (Molex); ICOM, Jihlava (Molex); Lego, Kladno (Optický propoj); Marius Pedersen a.s., (Molex); mBank, Praha (Molex); Obchodní centrum Kostka (MODnet); RWE Transgas Praha (Molex); Šumavská Tower (Molex); Teplárny, České Budějovice (Molex).

Reference z oblasti Technologií, komunikace a administrativních budov

Telefonica O2

Telefonica O2
Telefonica O2
Telefonica O2 (centrála, prodejny, přepojovny)
Počet přípojných míst: Celkem 9.000 (centrální administrativa), 700 (síť prodejen),
5.600 CO + 6.200 FO (přepojovny), 500 (Call centra)
Systém: Cat 5E UTP
Popis: O2 je největším integrovaným telekomunikačním operátorem na českém trhu. V současnosti provozuje téměř osm milionů mobilních a pevných linek, což z něj činí jednoho z vedoucích poskytovatelů plně konvergentních služeb v Evropě. Molex PN je v oblasti strukturovaných kabeláží hlavním partnerem společnosti Telefonica.

T-Mobile Czech Republic a.s.,

T-Mobile Czech Republic a.s.,
T-Mobile Czech Republic a.s.,
T-Mobile Czech Republic a.s., (centrála, pobočky, call centrum)
Počet přípojných míst: 25.500
Systém: Cat 6 UTP + optické páteře
Popis: Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. je významným poskytovatelem telekomunikačních služeb v ČR a současně je členem skupiny Deutsche Telekom jedné z předních integrovaných telekomunikačních společností na světě, jejíž služby využívá více než 184 milionů zákazníků v přibližně 50 zemích a má více než 251 000 zaměstnanců na celém světě. Molex je dlouhodobým dodavatelem technologií strukturovaných kabeláží pro T-mobile. Na jednotlivých lokalitách bylo nainstalováno přes 7.500 p.m. Dále bylo v roce 2002 realizováno Call Centrum v Hradci Králové v rozsahu 3.500 p.m. Jedním z vrcholů spolupráce se společností T-Mobile byla v roce 2004 instalace strukturované kabeláže v centrále v Praze Roztylech s celkovou kancelářskou plochou 30.000 m2 a 14.500 p.m.

BB Centrum, Praha

BB Centrum, Praha
BB Centrum, Praha
BB Centrum, Praha  
Počet přípojných míst: 16.000
Systém: Cat 5E /Cat 6 /optické páteře
Popis: Jeden z největších kancelářských-administrativních souboru budov ve střední Evropě s cílovým nájemním prostorem 300.000 m2. Developer PASSERINVEST GROUP zrealizoval doposud již celkem 200.000 m2. Mezi nejvýznamnější zákazníky patří společnosti jako Microsoft, Telefonica O2, Alstom, HP, UniCredit Bank a další. Společnost NETWORK GROUP, s.r.o. se od roku 2002 především podílela na realizaci zasíťování budov Aplha, Beta, Gamma, Filadelfia.

Spielberk Office Brno

Spielberk Office Brno
Spielberk Office Brno
Počet přípojných míst: 3.300
Systém:
Popis: Spielberk Office Centre je kancelářský komplex postavený a provozovaný Nizozemskou firmou CTP. Se svými 80.000 m2 je prvním velkoprostorovým administrativním centrem v Brně. Nachází se mezi řekou Svratkou a další obchodní a komerční zástavbou (AZ Tower, M-Palác). Spielberk Office Centre tvoří čtyři samostatné menší budovy (tzv. Villa) a tři větší propojené budovy (IQ building) a Spielberk Office Towers (výšková administrativní budova a přilehlý hotel). Mimo kancelářských prostor jsou součástí centra také banky, restaurace a obchody. Prostor mezi budovami vyplňují dvě jezera ve starém holandském stylu. Budovy třídy „A" jsou vybaveny mimo jiné infrastrukturou potřebnou pro vysokorychlostní přenos dat. Z pohledu datových kabeláží se jedná o 3.300 gigabitových portů Molex PN.

Další reference z oboru technologie, komunikace a administrativních budov

BB Centrum, Praha (Molex); Avriopoint & Sochorova, Brno (Catway); Centrum Krejcárek, Praha (Molex); CTP Holandská, Brno (Molex); Česká Televize, Praha (MODnet); Český Rozhlas, Praha (MODnet); Eset software, Classic 7 Business Park, Praha (Molex); Rozkvět + Dům pánů z Lipé, Brno (Catway); Spilberk Office Brno (Molex); TechnoPark Pardubice (Catway); Telefonica O2 (Molex); T-Mobile Czech Republic a.s., Praha (Molex).

Reference z oblasti retailu, sportu a volného času

Hotel Courtyard Marriott Brno

Hotel Courtyard Marriott Brno
Hotel Courtyard Marriott Brno
Počet přípojných míst: 1.100
Systém: Cat 6 UTP + optické páteře
Popis: Coutyard by Marriott Brno postavený v roce 2016 za necelých 700 miliónů korun je moderní čtyřhvězdičkový hotel. Ve svých 16ti patrech nabízí 201 luxusních pokojů včetně jednoho střešního apartmá. Hotel se nachází v areálu Spilberk Office Centre. Všechny prostory jsou vybaveny nejmodernější telekomunikační a audiovizuální technikou, datová síť v rozsahu 1.100 pm je certifikovanou kabeláží MODnet.

Babylon park Liberec

Babylon park Liberec
Babylon park Liberec
Počet přípojných míst: 2.700
Systém:Cat 5E UTP + optické páteře
Popis: Jedinečné multizábavní centrum nabízí na ploše na ploše 30.000 m2 čtyřhvězdičkový hotel, relax a wellness centrum, kongresové centrum, zábavní centrum, aquapark, IQpark, restaurace, kavárny, bary. Součástí nezbytné IT infrastruktury tohoto výjimečného centra jsou i kabelážní rozvody Molex PN.

Tip Sport aréna Liberec

Tip Sport aréna Liberec
Tip Sport aréna Liberec
Počet přípojných míst: 700
Systém:Cat 6 UTP + optické páteře
Popis: Moderní hala s kapacitou až 9.000 diváků slouží jako sportovní zařízení a zároveň se stala místem pro pořádání významných kulturních a společenských akcí. Po stránce technické i svým standardem a profesionálními službami je srovnatelná s obdobnými halami v Evropě i ve světě. Součástí datové infrastruktury sportoviště a celého zázemí včetně VIP sektoru jsou datové kabeláže Molex.

OBI markety

OBI markety
OBI markety
Počet přípojných míst: 2 500
Systém: Cat 5E STP Molex
Popis: OBI je významným představitelem evropských prodejen se stavebními potřebami a potřebami pro kutily. Celkem provozuje v Evropě 576 prodejen, z toho v ČR 29. Průměrná velikost prodejní plochy pak činí 7.000 m˛. Celková prodejní plocha přesahuje 4 mil. m2.

Hotel letiště Praha

Hotel letiště Praha
Hotel letiště Praha
Počet přípojných míst: 1.900
Systém: Cat 5E UTP
Popis: Multifunkční objekt EUROPORT je postaven v centru Letiště Václava Havla Praha. Nabízí kombinaci hotelu, nákupní pasáže a parkingu. Hlavní částí objektu EUROPORT je hotel Courtyard Marriott s 235 pokoji a konferenčním sálem (345m2) pro 300 osob, obchodní galerie v 1. a 2.NP s celkovou plochou 3.000m2 a parking (350 krytých a 150 venkovních parkovacích míst). Společnost NETWORK GROUP dodala prostřednictvím firmy ROSS pro objekt EUROPORT gigabitové kabelážní technologie Molex v rozsahu 1.900 přípojných míst a 110 km kabelu.

Další reference ze oboru Retail, sport a volný čas

Babylon park Liberec (Molex); Bytové domy Černý Most (Molex); Český dům, Moskva, Rusko (Molex); ČSA, Praha (Molex); Hala RONDO, Brno (Molex); Hotel letiště, Praha (Molex); Hotel Marriott Brno (MODnet); Hotel Městský dvůr, Jeseníky (Catway); Hotel Veba, Broumov (Molex); Knihovnicko-informační centrum, Hradec Králové (Molex); Lanovka na Sněžku, Pec pod Sněžkou (MODnet); Letiště Karlovy Vary (Molex); Letiště Mošnov, Ostrava (Molex); Letní koupaliště, Hradec Králové (Molex); OBI markety (Molex); Ptáček velkoobchod, Praha (Catway); Tip Sport aréna Liberec (Molex); Vodní svět Beroun (Molex).

Výzkum a vývoj