Nemocnice Jihlava


Nemocnice Jihlava
Nemocnice Jihlava
Počet přípojných míst: 2.760Cat 6A + 800 Cat 5E
Systém: Cat 6A FTP, Cat 5E UTP
Popis: Realizace 1999-2017
Krajská nemocnice v Jihlavě patří k svou velikostí a spektrem poskytované péče k významným nemocničním zařízením v ČR. Nemocnice nabízí kompletní péči na vysoké úrovni a to i díky použití moderních technologií. Základ IT infrastruktury nemocnice tvoří datová kabeláž Molex PN nainstalovaná mimo jiné v rámci Operačních sálů, ARO, PUIP, Infekční oddělení, Hematologie, Magnetická rezonance, Porodnice a dětská JIP, zařízení Lineárních urychlovačů, Radiofarmaka, PET centra a nově také v rámci Oddělení interny.