Systémová záruka Molex


Garanční program Molex Connected Enterprise Solutions
    Společnost Molex Premise Networks věnuje nejvyšší úsilí pro zajištění maximální spolehlivosti všech součástí systému. Proces sledování a zajišťování kvality výrobků začíná pečlivým designem prvků založeným na zkušenostech a tradici Molex Premise Networks v datových rozvodech, pokračuje pečlivou organizací výroby s nejmodernějšími technologickými výrobními procesy a je završen důkladným testováním vyrobených komponentů podle metodik předepisovaných Evropskými a mezinárodními normami a technickými bulletiny.
       Vysokou kvalitu svých výrobků firma Molex Premise Networks odráží i v systému poskytovaných záruk: 25-ti letá systémová záruka a 25-ti letá aplikační záruka. Prohlášení Molex Premise Network o světové záruce naleznete na oficiálních stránkách Molex CES.  
        Pro instalaci svých produktů má propracovaný systém řízení instalací a instalačních partnerů, který se promítá série technických školení, projektantských školení a tréninků instalačních technik a dovedností. Dle zkušeností a počtu provedených instalací má Molex Premise Networks své instalační partnery rozděleny do dvou skupin.
       První skupinou jsou Autorizovaní instalační partneři Molex Premise Networks. Tito partneři se stávají Autorizovaným partnerem absolvováním vstupního školení, na kterém jsou seznámeni s výrobním sortimentem a instalačními postupy a praktikami požadovanými výrobcem a úspěšně absolvuje písemný test. Po naplnění těchto podmínek je instalační firmě vydán certifikát Autorizovaný instalační partner Molex Premise Networks s jednoroční platností. Prodloužení certifikátu na další rok je potřeba absolvovat recertifikační školení. Tito partneři potom mohou na nainstalované produkty poskytovat 25-ti letou produktovou záruku výrobce.
       Druhou skupinou jsou Certifikovaní systémový partneři. Jsou to partneři, kteří vzešli z Autorizovaných partnerů a splnili požadavky výrobce na certifikované parnery. Tito partneři potom mohou k nainstalovaným kabelážním systémům nabízet 25-ti letou produktovou záruku, 25-ti letou systémovou záruku a 25-ti letou aplikační záruku výrobce.