Standardní záruka


Na všechny produkty, které nejsou pokryty systémovou zárukou Molex nebo systémovou zárukou MODnet, je poskytována standardní záruka výrobců dle Všeobecných obchodních podmínek, které naleznete zde: www.nwg.cz/Obchodni-podminky.aspx